Begonia bulwiasta sadzenie

Nie ulega wątpliwości, że W świetle pomieszczonych w tym zbiorze przepowiedni koniec ludzkiego rodu opisany jest W tonach bardzo dramatycznych. Mimo to perspektywy na przyszłość, choć nie tę najbliższą, są bardzo obiecujące. Wspomniany już Amadeus Voldben stwierdza: „Nastanie lepsze społeczeństwo, złożone z ludzi dojrzalszych duchowo, którzy będą żyć w epoce szczęśliwej, bo opartej na zasadach wzajemnej miłości”.
Nie zapominajmy też, że mimo przeznaczenia Bóg pozostawia zawsze szansę na wolną wolę i działanie człowieka.
A zatem przewidywane Wydarzenia mogą być przesunięte w czasie, skrócone lub mocno złagodzone.
Pocieszające jest też to, że Polska otrzymała obietnicę wyjścia z zawieruchy dziejów obronną ręką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *