Dinozaury z małymi płucami

Wiemy, że wielkie dinozaury takie jak Tyrannosaurus rex posiadały stosunkowo małe płuca, a przecież paleontologiczna analiza skamieniałości jednoznacznie dowodzi, Że niektóre dinozaury osiągały jeszcze większe rozmiary. Na przykład Seismosaurus mógł wznosić głowę na wysokość prawie 21 metrów. Coś musi wyjaśnić tę anomalię w stosunku do atmosfery dnia dzisiejszego. W jaki sposób największe dinozaury, posiadające tak niewielką wydolność płuc, mogły natleniać komórki swych ogromnych ciał?
Obecnie ciśnienie atmosferycze na poziomie morza wynosi 1 kg/cm . Największe dinozaury, żeby natlenić komórki, musiały żyć w atmosferze o większym ciśnieniu. Testy wykazały, że przy dwóch atmosferach ciśnienia cała plazma krwi zostaje nasycona tlenem. Tym samym teoria baldachimu ściskającego atmosferę może tłumaczyć, co umożliwiało życie dinozaurom i dlaczego rośliny osiągały rozmiary dużo większe niż obecnie.Dzięki analizie bąbelka powietrza uwięzionego w żywicy drzewa wiemy, że atmosfera przed potopem zawierała 30 procent tlenu – w porównaniu do 21 obecnie. Badania wykazały, że w atmosferze o ciśnieniu około 2 kg/cm2 i z 30-procentową zawartością tlenu, człowiek byłby zdolny do przebiegnięcia około 300 kilometrów bez utraty oddechu. Wiemy, ze ten baldachim otaczający Ziemię spełniał kilka różnych funkcji. Woda jest naturalnym filtrem szkodliwych dla ludzi promieni ultrafioletowych. Naładowane cząsteczki wodoru wchodzące w skład pary wodnej czy kryształków lodu jarzyły się karmazynowa. Ta doskonała długość fali nadawała niebu delikatny różowy odcień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *