Dzień potopu

Zanim zajmiemy się tymi trudnymi pytaniami, najpierw przygotujmy sobie grunt przez wyjaśnienie kilku zagadnień dotyczących potopu. Po pierwsze, kiedy wydarzył się potop?Dr Gerald E. Aardsma, fizyk jądrowy z Kanady, jest przekonany, że potop nastąpił nie dawniej niż 12 000 lat p.n.e. Znawcy Biblii i naukowcy zajmujący się chronologią sugerują, że potop miał miejsce około 5000 lat temu – gdzieś pomiędzy rokiem 2390 a 2103 p.n.e. Rabin Jose, piszący w roku pańskim 150, osadza to wydarzenie w 2103 roku p.n.e., natomiast specjalista w dziedzinie chronologii Philip Mauro – w 2390 p.n.e. Historyk zajmujący się chronologią, Gene Faulstich, założyciel Chro- nology History Research Institute w Iowa, w celu potwierdzenia wydarzeń biblijnych posługuje się datowaniem astronomicznym. Mówi: Ludzie starożytni nie mieli zegarków i kalendarzy. Datowali wydarzenia na podstawie pozycji Słońca i Księżyca. Na przykład, według Noego deszcze zaczęły się w miesiącu drugim, siedemnastego dnia. Rozumiemy, że chodzi o pierwszy miesiąc księżycowy po pierwszym dniu wiosny – dwa dni po pełni. Astronomiczne datowanie jest nauką ścisłą która pozwala za pomocą komputera sprawdzić biblijne wydarzenia w świetle zjawisk astronomicznych. Możemy wziąć chronologiczne dane podane przez Noego w Genesis i z pomocą komputera przekonwertować je na zrozumiały kalendarz. Wiemy, ze Noe przebywał na arce przez jeden rok słoneczny, 365 dni, przestrzegał Dnia Pańskiego, a co ważniejsze, wypadki potopu Noego są doskonale zsynchronizowane z przesileniem i równonocą podobnie jak z dniami tygodnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *