Jak Noe pojmał zwierzęta?

Najpierw zastanówmy się, jak to możliwe, by Noe mógł zebrać czy zwabić w pułapkę wszystkie gatunki zwierząt na ziemi?
Dr Arthur J. Jones, angielski naukowiec z Boumville College w Birmingham, który przez lata szukał odpowiedzi na pytania, sprowokowane przekazem dotyczącym arki Noego w Genesis, starannie studiował oryginalną hebrajską terminologię. W artykule w „Ararat Report”, jedynym światowym regularnie ukazującym się periodyku dotyczącym arki Noego, dr Jones twierdzi, że Pan rozkazał Noemu zabrać zwierzęta, które miały same przyjść do niego właśnie w tym celu.Biblia w kilku miejscach mówi, że zwierzęta same przyszły do Noego. Nie było potrzeby ich łapać. W Genesis 6, 20 czytamy:  Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzaju jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie… W Genesis 7, 9 czytamy: Po dwoje weszła do Noego do arki, samiec i samica… W ustępie 7, 15: I weszło do Noego do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. 7, 16: A te, co weszły jako samiec samica, z wszelkiego ciała weszły… Ale dlaczego zwierzęta miałyby z własnej woli wchodzić do arki? To zdaje się nie mieć sensu; w dzisiejszym świecie nie widuje się dzikich zwierząt, które przychodziłyby do ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *