Nie znany proces

Jesteśmy przekonani, że młotek powstał w trakcie całkowicie nie znanego nam procesu i na długo przed rozwojem współczesnej metalurgii – mówi Baugh. – Wydaje się, że za niezwykłą wytrzymałość młotka jest odpowiedzialna dziwna koncentracja chloru w żelazie. Obecność chloru w stopie przyczynia się do zwiększenia jego odporności na korozję.Następnie Baugh oddał młotek do analizy tomografi- cznej, którą przeprowadzono w największym w świecie laboratorium tomograficznym mieszczącym się w Teksasie. Tomografia jest techniką, która za pomocą promieni Roentgena umożliwia zbadania wewnętrznej struktury masywnych przedmiotów. Testy ujawniły, że młotek jest najbardziej jednorodnym narzędziem, jakie kiedykolwiek widziano w laboratorium. Żaden wytwór współczesnej technologii ani starożytnej metalurgii nie może się równać z jednorodnością wnętrza młotka. Wyprodukowanie go w obecnych czasach nie jest możliwe. Fizycy twierdzą, że ten młotek mógł zostać wykonany w odrębnych warunkach atmosferycznych, przy innym ciśnieniu powietrza – to jedyne rozwiązanie. Jedyny historyczny zapis odmiennego stanu atmosfery pochodzi z Biblii i dotyczy czasów Tubalkaina i Noego. Biblijne przekazy mówią również, że Tubalkain wyrabiał narzę- dzia z metalu – można zatem sądzić, że ten młotek jest wytworem dawnej cywilizacji, pokrytym warstwą sedymentacyjną podczas ogólnoświatowej powodzi za czasów Noego. Czy ten młotek i inne przedmioty znalezione w węglu i warstwach skał osadowych są przedpotopowymi narzędziami złożonymi tam przez sam potop? Być może nigdy nie zostanie to jednoznacznie stwierdzone, ale dowody z pewnością popierają przekaz biblijny i poważnie podważają wiarygodność tabeli stratygraficznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *