Pierwsza faza.

W Sanktuarium zobaczysz miriady aniołów potęg, padających na twarz wokół Arki Przymierza. Potem muśnie twe oblicze. Potęgi niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotów. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do tej chwili, nie waż pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia ego życia, odsłaniając je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twe grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz – ofiar. Wtedy każę zobaczyć i uświadomić sobie twej duszy, do jakiego stopnia zaniedbywałeś wypełnianie Mojego Prawa. Otworzę Arkę Przymierza i jak przez rozwinięcie zwoju księgi uświadomię ci twój brak szacunku wobec Mego Prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *