Pogrążone Stany Zjednoczone

Wskutek rozległych ruchów tektonicznych nastąpi zmiana konfiguracji Wielkich Jezior w USA i Kanadzie oraz Rzeki Świętego Wawrzyńca. Trzęsienia ziemi o średniej sile dadzą się odczuć na środkowym zachodzie USA, w okolicach Memphis i San Louis. Nasilające się trzęsienia ziemi będą występować w Waszyngtonie i w okolicach Filadelfiiowy ląd wynurzy się na Morzu Karaibskim. Indiach wystąpią silne trzęsienia ziemi i wielkie powodzie. podmorskie trzęsienia ziemi spustoszą wyspy japońskie. re Włoszech wystąpią silne trzęsienia ziemi, a po nich buch wulkanu. Odbije się to niekorzystnie na Francji krajach skandynawskich. zachodnie rejony USA zagrożone będą długotrwałym okresem lekkich wstrząsów, lecz będzie to dopiero wstęp o katastrofalnych zniszczeń, jakie wystąpią w dalszych lach. Należy się liczyć z tym, że w czasie wielkich katastrof nowy Jork pogrąży się ostatecznie w falach oceanu. Europie wystąpią umiarkowane szkody wskutek obniżania się poziomu wybrzeży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *