Superkomputery Unii Europejskiej

Może być krokiem przybliżającym praktyczne zastosowanie biblijnego znaku alfabetu angielskiego, otrzymamy następu- C-18 0-90 M-78 P-96 U-126 T-120 E-30 R-108 Razem 666 znaczenie poszczególnych liter obliczamy w ten ‘rządkowe kolejnych liter alfabetu angel- :zez sześć, np. literze A przyporządkowano P-2 x 6, czyli 12, C-3 x 6, czyli 18 itd. W przyszłości powszechne kodowanie może uniemożliwić dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży osobom nieposłusznym wobec systemu. Sprowadza się to do kontroli i panowania nad światem.W roku 1798 ks. Adam Clark w komentarzu do Apokalipsy napisał: Znak bestii będzie liczbą składającą się z 18 cyfr podzielonych na sześć grup po trzy cyfry w każdej. W 1977 r. potwierdził to Hanrick Eldeman, naczelny analityk EWG. Oznajmił on wówczas, że każdy człowiek na świecie otrzyma identyfikator składający się z 18 cyfr. Na przykład numer 666 388 220 432 328 oznaczałby: 666 – numer kierunkowy superkomputera globalnego, 122 – kraj, 388, region, 220 miejscowość, 432 – strefę, , 328 – numer osobisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *