Tubalkain wykuwa metale

Biblia napomyka również o innych zdolnościach ludzi z czasów Noego. Zgodnie z Genesis, Tubalkain „wykuwał wszystkie rodzaje narzędzi z brązu i żelaza”. Tradycja żydowska Bereshith Rabba podaje, że Naama, żona Noego, była siostrą Tubalkaina. Jeśli to prawda, logicznym będzie przypuszczenie, iż Noe posiadał narzędzia z metalu i użył ich do budowy arki. Artefakty znalezione w tym regionie Środkowego Wschodu udowadniają, że ludzie czasów Noego posiadali nie tylko metalowe narzędzia, ale również metalowe sprzęty gospodarstwa domowego i figurki pogańskich bożków, niektóre kunsztownie zdobione.W 1934 roku dokonano ekscytującego odkrycia. W pokładzie wapienia z ordowiku znaleziono metalowy młot osadzony na drewnianym trzonku – mówi Carl Baugh z Teksasu, wykładowca antropologii i kustosz muzeum. – Metal został poddany analizie i stwierdzono, że składa się z 96,6 procent żelaza, 0,74 procent siarki i 2,6 procent chloru. Połączenie chloru z metalicznym żelazem jest możliwe przy użyciu technologii powstałej dopiero w ostatnich dziesięciu łatach. Proces uzyskiwania takiego stopu wymaga całkowitej eliminacji promieniowania ultrafioletowego, tym samym więc trzeba założyć, że młot został wykuty w odmiennych warunkach środowiskowych. Ten artefakt dowodzi, że ludzie przed potopem posiadali rozległą wiedzę metalurgiczną i używali metalowych narzędzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *