Zmiany powstaną na ziemi

Zmieni się wybrzeże Kalifornii, które znacznie cofnie się w głąb lądu. Według najbardziej pesymistycznych hipotez z Kalifornii pozostanie jedynie wyspa. Wybuchy wulkanów na terenie Włoch spowodują ruchy tektoniczne, które staną się zagrożeniem szczególnie dla rejonu Cieśniny Gibraltarskiej. Katastrofą zagrożony jest Nowy Jork, a zwłaszcza Manhattan, gdyż jego skaliste podłoże jest mocno popękane. Zagrożone są również okolice Vancouveru, gdzie podłoże jest mało spoiste i przy silniejszych ruchach tektonicznych może ulec przesunięciu. Na całkowite zalanie wodą skazane są Aleuty. W Cieśninie Beringa podniesie się ląd – w przeszłości istniało lądowe połączenie między Ameryką a Azją, powstanie cieśniny morskiej nastąpiło około 10 000 lat temu. Wybrzeża Anglii i Irlandii ulegną zatopieniu. Cały Londyn znajdzie się pod wodą. Może mieć na to wpływ wyłonienie się nowego lądu na Morzu Północnym. Golfsztrom może zmienić swój kierunek, co spowoduje nagłą zmianę klimatu europejskiego. Potężne trzęsienia ziemi wystąpią w Turcji i w Grecji. Obniży się poziom wybrzeża, przez co poszerzy się cieśnina Dardanele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *