Dr Janathon Henry, profesor matematyki na Tennessee Temple University, wyjaśnia

Księga Genesis, rozdział dziesiąty, wymienia siedemnaście grup etnicznych, które rozproszyły się spod wieży Babel i od których pochodzi cała ludzkość na ziemi. Los tych grup można prześledzić dzięki zapisom biblijnym i źródłom świeckim. Te grupy są przodkami wszystkich nacji na ziemi po potopie i dlatego rozdział dziesiąty Genesis często zwany jest „ Tablicą ludów. ”Noe miał trzech synów – Sema, Chama i Jafeta. Potomkowie Jafeta doświadczyli niepospolitego powodzenia i rozproszenia, ich imiona jasno dają do zrozumienia, że zamieszkali odległe części świata, migrowali na zachód w kierunku Morza Egejskiego, na północ do Europy, na wschód na kontynent azjatycki. Zatem potomkowie Jafeta są Indo-Europejczykami, identyfikowanymi jako ludzie niemojżeszowego wyznania. Około 65 procent potomków Jafeta do dzisiaj zachowało świadomość swego pochodzenia. Samo imię Jafet występuje w starożytnej literaturze jako Iapetos, legendarny ojciec Greków. Iyapeti, sławny przodek Ariów w Indiach. W legendach aborygeńskich imię to występuje jako Yaperi. Potomkowie Chama migrowali głównie do Afryki, jednakże proste identyfikowanie Chamitów z Afrykań- czykami jest błędem. Niektórzy Chamici ostatecznie swoją migrację zakończyli w krajach orientalnych – w Chinach, Japonii, Korei. Jeszcze inni potomkowie Chama przebyli Cieśninę Beringa i zawędrowali do Ameryki Północnej i Południowej, tworząc rdzenną ludność tych kontynentów. W późniejszym okresie, inne ludy niecha- mickie – muzułmanie i Semici – podbili i zasiedlili olbrzymie części Afryki. Z trzydziestu linii chamickich jedynie około 20 procent jest w dniu dzisiejszym świadoma swojego pochodzenia. Z potomków Sema, Semitów, do dnia dzisiejszego przetrwały tylko dwie główne linie – Żydzi i Arabowie. Semici osiedlili się głównie na ziemiach biblijnych. Żadna z linii rodziny semickiej, jak się zdaje, nie zostawiła śladu w historii, z wyjątkiem potomków Ebera, przodka Abrahama. Większość linii wygasła. W historii można prześledzić jedynie w przybliżeniu pięć procent linii semickich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *