Łagodzenie temperatury

Baldachim mógł uśrednić i łagodzić temperaturę na Ziemi przez filtrowanie i rozproszenie promieni słonecznych w ciągu dnia i hamowanie wypromieniowywania ciepła nocą. Wilgotność powietrza mogła wzrastać do poziomu nasycenia lub prawie nasycenia. Po osiągnięciu punktu rosy woda wytrącała się na schłodzonym gruncie w postaci kropelek. Parowanie w ciągu dnia było spowolnione, gdyż prawdopodobnie nie było wiatru. Tym samym, dzięki obfitej kondensacji i powolnemu parowaniu ziemia mogła być dostatecznie i stale nawadniana.Wielu naukowców jest przekonanych, że obok zarwania się baldachimu otaczającego atmosferę Ziemi, również wody z podziemnych źródeł przyczyniły się do wywołania ulewy trwającej czterdzieści dni i nocy. Czego możemy dowiedzić się o wodach potopu z biblijnego przekazu? W Genesis 7, 11-12 czytamy: W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy. Z tego przekazu możemy wnioskować, iż globalny potop był zasilany z trzech źródeł: z baldachimu pary wodnej, z rezerwuarów podziemnych oraz z transgresji, będącej wynikiem albó unoszenia się dna oceanicznego, albo zapadania lądu. Jakie jest znaczenie faktu, że według Genesis 7, 11 trysnęły źródła „wielkiej otchłani”, zanim „otworzyły się upusty nieba”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *