Wieża pomieszania

Po tym, jak Noe i jego rodzina opuścili arkę i pobudowali sobie domy u stóp gór Ararat, ich potomkowie zaludnili „kraj Szinear”, czyli region Mezopotamii, który został nazwany „kolebką cywilizacji”. Mnożyli się, a ich potomkowie w jedenastym rozdziale Genesis są określeni jako budowniczowie wielkiego miasta z wieżą, „której wierzchołek miał sięgać nieba”. Zgodnie z Biblią ich zamiary nie spodobały się Bogu, który pomieszał im języki tak, że jeden nie rozumiał drugiego, a potem rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.
Ale sceptycy sa innego zdania.Fundamentaliści chrześcijańscy próbowali nauczać, że pomieszanie języków jest rezultatem wzniesienia wieży Babel – twierdzi David Davis, amerykański przedstawiciel w Tempie Institute w Jerozolimie i przywódca B’nai Noach Community w Tennessee. – Nie potwierdzają tego ani dane historyczne, ani dowody archeologiczne. Słowo „Babel” jest pochodzenia semickiego, które w rzeczywistości składa się z dwóch słów, „ba” i „bel”, co znaczy – „ brama do Boga ”. Oponenci nie zgadzają się także z podstawowym poglądem odnośnie celu wybudowania wieży. Kwestia, czemu właściwie miała służyć wieża – mówi William Curtis, były dyrektor college’u, obecnie kierownik instytutu badań naukowych i biblijnych – pozostaje otwarta. Wieża mogła pełnić funkcje obserwatorium astronomicznego albo miejsca zgromadzeń. Niezależnie od tego, jakie miało być jej przeznaczenie, z historii świeckiej i biblijnej jasno wynika, że taka wieża istniała. Starożytni historycy Herodot i Euzebiusz piszą Że w ich czasach w Babilonie można było oglądać jej resztki, a wielu archeologów twierdzi, że współcześnie odkryte ruiny wieży w Babilonie pochodzą z okresu około 2200 r. p.n.e.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *