Bomba atomowa

Przez najbliższe kilkadziesiąt lat będziemy świadkami apokaliptycznej walki we wszystkich dziedzinach myśli filozoficznej, naukowej, ekonomicznej, społecznej i politycznej. Podzielą one obecny świat. Nasza cywilizacja oparta na materializmie dobiega kresu, aby zwolnić miejsce dla tej o charakterze duchowym. Bomba atomowa, wytwór nauki materialistycznej, zostanie wykorzystana przez Boga do ukarania i unicestwienia tego materializmu. Z dwóch materialistycznych systemów pozostanie tylko to, co jest w nich dobre. Przetrwają zatem: prawdziwa demokracja jako podstawa wolności oraz zasada sprawiedliwości społecznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *