Osiągnięcia doktora Parrota

Dr Parrot, profesor uniwersytetu dorpackiego w Rosji, był pierwszym współczesnym poszukiwaczem arki. Sprawozdanie ze swoich przygód na Araracie zawarł w książce Podróż na Ararat.W roku 1829 odwiedził ormiańską katedrę w Eczmia- dzynie, gdzie obejrzał krzyż sporządzony z drewna arki Noego, złożył wizytę w klasztorze św. Jakuba w Ahora, gdzie przechowywano starożytne relikty z arki i manuskrypty, i pod koniec września dotarł na wierzchołek zdradliwej góry. Jego imię nosi lodowiec na północno-za- chodniej stronie góry. W katedrze w Eczmiadzynie, leżącym na terytorium byłej radzieckiej Armenii, doktor Parrot jako pierwszy przybysz z Zachodu obejrzał kawałek drewna z arki Noego. Opisał go następująco: Fragment arki Noego [wisi] na małym łańcuchu: jest to mały, ciemno zabarwiony, czworokątny kawałek drewna, dobrze zachowany i rzeźbiony na powierzchni. Od czasów Parrota niewiele słyszeliśmy o tej relikwii, dopóki w roku 1932 nie ujrzał jej amerykański podróżnik i komentator radiowy z Los Angeles, Carveth Wells. Wells zrobił zdjęcie arcybiskupa Mesroba, głowy katedry eczmiadzynskiej, trzymającego wielką zdobioną szkatułę zawierającą drewniany krzyż. Otworzyłem szkatułą, która wyglądała z zewnątrz jak zwyczajna ikona, ale po otwarciu dwuskrzydłowego wieka, zamiast zwyczajnego wizerunku Chrystusa wewnątrz ukazał sią kawałek czerwonawego, spetryfikowanego drewna o wymiarach 30 centymetrów na 22 i mający jakieś 2,5 cm grubości – pisze Wells w swojej książce. – Zdecydowanie było to skamieniałe drewno, z wyraźnie widocznymi słojami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *