Posłuchaj Izraelu

Nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan.Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga. Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli ani apostołów Jego, któż miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów Świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła, i powstało państwo Izrael. Wasze stoy
tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę znaleźli wiarę w miłość, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszemu wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice. Czy i teraz nie poznajecie jeszcze, jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście? Przyjdzie, już niedaleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie Sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są Zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *