Przepowiednia Henryka Adsona z Derby

Henryk Adson z angielskiego miasta Derby już w X wiek zapowiadał nastanie Wielkiego Monarchy przy końcu świata Król przyjdzie W ostatnich czasach świata. Będzie on największym i ostatnim ze wszystkich królów. Po swoich szczęśliwych rządach monarcha ten uda się do Jerozolimy i złoży na Górze Oliwnej swoje berło i koronę. To będzie konie
panowania chrześcijańskiego cesarstwa i wtedy przyjdzie antychryst. Ma panować trzy i pół roku przed odnowieniem wszech rzeczy.

Przepowiednia bretońska

Na początku XVI wieku w Bretanii, a później na terenie całej Francji znana była przepowiednia – orędzie Zbawiciela o przyszłym Wielkim Monarsze francuskim w czasach ostatecznych Nie wiadomo dokładnie, komu zostało ono objawione. Wartobjednak nadmienić, że informacje dotyczące wcześniejszych wydarzeń zawarte w orędziu w większości się sprawdziły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *