Przebiegunowanie Ziemi

Według uczonych i mediów grozi nam też zmiana połowa biegunów ziemskich. Spowodowałoby to kataklizmowe zmiany klimatyczne. Jednym z najbardziej znanych, kontrowersyjnych, specjalistów od teorii przebiegunonia osi ziemskiej jest amerykański badacz prof. Immanu Velikowsky. Zagadnieniu temu poświęcił kilka opracowań. Jego teoria opiera się na założeniu, że Ziemia przeszłości już kilkakrotnie przeżywała katastrofy ekologiczne wskutek zbytniego zbliżania się do niej planety. Te „sąsiedzkie” wizyty powodowały niszczenie dużych ‘żarów naszego globu i odchylenie od osi planetarnej. Zaprzecza temu prof. Hans Jurgen Andersen, który obsta- przy teorii spotkania się Ziemi z kometą. Powołuje się on prace Herodota (V w. p.n.e.), który pisał, że takie wypadały już miejsce w przeszłości. przebiegunowaniu Ziemi wspominało wielu jasnowidzów wizjonerów, między innymi Nostradamus, Edgar Cayce, Ojcec Pio, cztery wizjonerki z Garabandal i Alois Irlmayer. Ama- Yoldben w książce Nostradamus i inni pisze: „Edgar Cayce wielokrotnie twierdził, że oś ziemska zaczęła się przesuwać w 1936 r. i że stopniowo nastąpi przesunięcie biegunów. Fakt ten pociągnie za sobą katastrofalne konsekwencje. Nawet jeśli narodom uda się uniknąć trzeciej wojny światowej, to możliwy jest kataklizm, który zmieni życie Ziemi. Przechylenie się osi zakłóciłoby przebieg pór roku i mogłoby spowodować okrutne katastrofy. Podczas zmiany klimatu nieuniknione stałoby się topnienie lodowców, ze wszystkimi tego konsekwencjami. To przyniosłoby ogromne straty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *