Katastrofa kosmiczna

Uczeni są zgodni, że w dziejach Ziemi występowały katastrofy pochodzenia kosmicznego. Amerykanie John A. Keefe i Allan P. Cook wysunęli tezę, że średni interwał między katastrofami wynosi około 60 milionów lat. Ich zdaniem w obecnych czasach należy się liczyć z kolejnym upadkiem na powierzchnię naszego globu dużej planetoidy, komety lub meteoru.
Jasnowidz John Leary, powołując się także na naukowców z NASA, twierdził w 1996 r., że do Ziemi zbliżają się dwie komety. Istotnie, pierwszą z nich odkryto 8 marca 1998 r. i nazwano Hilbob. Leary przypuszcza, że zwiastuje ona nadejście antychrysta, podobnie jak Jezus zapowiedziany był inną kometą, nazwaną Gwiazdą Betlejemską. Drugą kometą jest Beatle Juice. Według naukowców ma nadejść na początku XXI wieku. Jest bardzo dużych rozmiarów
liża się ku Ziemi już od prawie 1000 lat. Zdaniem Leary’ego meta ta może przynieść Ziemi poważne zniszczenia. Zbliżony pogląd głosi niemiecki filozof i psycholog prof. ans Jurgen Andersen, który zapowiada w najbliższych lach spotkanie Ziemi z rzadko odwiedzającą Układ Słonecz- kometą. Zbytnie zbliżenie się dużego ciała niebieskiego woduje podniesienie się ogromnych mas wód oceanu i za- ie znacznych obszarów globu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *