Wszystkie zwierzęta

Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nieczystych, i z ptactwa,i z wszystkiego, co pełza po ziemi, po dwoje do Noego, do arki, samiec i samica, weszło, jak Bóg rozkazał Noemu. księga Genesis 6, 8-9 Co oznacza „czyste” i „nieczyste”? Czyste zwierzęta są powszechnie opisywane jako roślinożerne, przeżuwające pokarm i parzystokopytne. Wiele niedrapieżnych ptaków należy do grupy czystych, podczas gdy wielbłąd (który przeżuwa pokarm, ale jest parzystokopytny) i Świnia (która jest parzystokopytna, ale nie przeżuwa pokarmu) są uznawane za nieczyste. Nieczyste zwierzęta to te, które nie są parzystokopytne, są mięsożerne i nie przeżuwają pokarmu. Dokładne określenie, które zwierzęta z kategorii „czystych” i „nieczystych” znajdowały się na arce, jest kłopotliwe, ale po przestudiowaniu licznych innych biblijnych materiałów dr Jones skompletował następującą listę „czystych” zwierząt: jelenie, żyrafy, antylopy widło- rogie, bydło, owce i kozy, gołębie, dodo, kuropatwy, nogale, indyki, bażanty, perliczki, cietrzewie, gęsi, łabędzie i zięby. Zwierzęta „nieczyste” obejmowałyby drapieżniki, ptaki padlinożeme i morskie, nietoperze, małe gryzonie. Pierwsza boska instrukcja dla Noego mówiła, że zwierzęta wejdą do arki parami. Później Noe dowiedział się o ilości par. Miało być po jednej parze – samiec i samica – zwierząt nieczystych, ale za to po siedem par zwierząt czystych – samica i samiec – czyli czternaście zwierząt z każdej grupy czystej. Studiujący Biblię nie zgadzają się w tym punkcie. Niektórzy utrzymują, że było siedem par zwierząt każdego rodzaju, inni, że trzy pary plus jedno zwierzę, które Noe mógłby złożyć w ofierze podczas potopu. Dr Jones uzasadnia teorię siedmu par: Czterokrotnie (księga Genesis 6, 19-20; 7, 2-3, 8-9, 15) przekazy wspominają, że wszystkie zwierzęta były zabrane na arkę parami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *