Wzmianki o potopie

Mówi dr Nelson – były znajdywane na artefaktach akadyjskich, sumeryjskich i babilońskich tabliczkach klinowych, obecnie eksponowanych w British Museum. Tabliczki są datowane na rok 700 p.n.e, ale na starożytnych chińskich naczyniach z brązu
kościach wróżebnych znaleziono piktogramy pochodzące z 1700 r. p.n.e – czyli mniej więcej 600 lat po potopie!Dr Nelson w swojej książce The Discovery of Genesis, napisanej przy współudziale C.H. Kanga, twierdzi, że podczas analizy starożytnych chińskich ideogramów odkryli, iż wiele z nich opisuje historię Noego i potop oraz inne części Genesis. Dodatkowym dowodem potwierdzającym istnienie potopu jest wielka moneta z brązu wybita 1700 lat temu w Apamei Kiobotos w Azji Mniejszej (na terenie obecnej Turcji), w pobliżu gór Ararat, z ilustracjami potopu Noego. Uważa się, że moneta, obecnie wystawiona w Izrael- skim Muzeum, jest jedyną tego typu przedstawiającą scenę biblijną. Z jednej strony, w otoczeniu greckich inskrypcji, znajdują się trzy sceny: Noe i jego żona wychylający się z arki, gołąb z oliwną gałązką na dachu arki oraz Noe i jego żona z rękoma wzniesionymi w modlitwie, stojący po prawej stronie arki. Na burcie arki widnieje po grecku Noe. Czy istnieją jakieś dowody geologiczne potwierdzające biblijny potop? Roger Oakland, autor publikacji naukowych i emerytowany profesor biologii z kanadyjskiego college’u, mówi: Istnieje bardzo dużo dowodów dokumentujących potop. Większość z nich to skamieniałości. Na całym świecie znajdywano skamieliny zwierząt i ryb w takich pozycjach, jakby śmierć zaskoczyła zwierzęta w jednej chwili, podczas pływania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *