Różne góry

Aczkolwiek przeciwnicy historii Noego podkreślają, że w przekazach o potopie występuje ponad pięćdziesiąt różnych gór, na których miałaby wylądować łódź. Co więc wyróżnia historię biblijną spośród innych?Jest coś, co czyni przekaz hebrajski unikatowym w porównaniu z innymi – mówi ekspert pisma klinowego dr Arthur Custance, członek towarzystwa naukowego Kanadyjskiego Królewskiego Instytutu Antropologicznego, autor pięćdziesięciu dwóch traktatów dotyczących historii starożytnej, antropologii, archeologii, historii biblijnej filozofii. Dr Custance wyjaśnia: W pozabiblijnych przekazach ocaleni zawsze lądują na szczycie miejscowej góry. W przekazie hebrajskim arka ląduje daleko od Palestyny, w odległym kraju „ na górach Ararat” – w miejscu, które większość Hebrajczyków mogła znać tylko z opowiadań. Ta okoliczność w pewien sposób sugeruje prawdziwość przekazu biblijnego. Podkreśla również szacunek Hebrajczyków do Słowa Bożego i spełnienie warunku, że nigdy nie będą go przekręcać. Gdyby było inaczej, miejsce nieznanego Araratu zajęłaby w przekazach bliska Hebrajczykom góra Syjon, z ich punktu widzenia najbardziej naturalne miejsce lądowania arki. Dr Ethel Nelson, lingwistka specjalizująca się w chińskim piśmie obrazkowym, autorka dwóch prac o tej tematyce, dokonała zdumiewających odkryć dotyczących kilku najstarszych chińskich piktogramów odnalezionych wewnątrz naczyń z brązu i na starożytnych kościach wróżebnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *