Objawienia Marii Holgado

Wizja z 13 lutego 1937 r. wskazuje na Wielkiego Monarchę Francji jako naczelnego wodza wyprawy przeciwko siłom rewolucyjnym, komunistycznym i Rosji, który odzyska dla
chrześcijaństwa miejsca święte: Te miejsca będą znowu zdobyte przez chrześcijan, tu będzie przebywał król, lecz zostanie tam tylko przez krótki czas. Wysiłki króla skupią się na dwóch miejscach strategicznych dla nieprzyjaciela: na Rzymie i Watykanie z ludem chrześcijańskim i na Jerozolimie z narodem żydowskim. A oto słowa Pana Jezusa przekazane francuskiej wizjonerce 6 czerwca 1937 r. Jak mało się oczekuje od wielkich wydarzeń, które mają
nadejść: rządy Mojego Serca, tryumf Mojej Najświętszej Matki i wybór Wielkiego Monarchy To on zapewni całkowity tryumf Kościoła przez utorowanie drogi powrotu do Rzymu Namiestnika Chrystusowego. Tak jak Wielki Monarcha należeć on będzie do ostatniej reguły zakonnej, która zawiera Niosących Krzyż i Apostołów ostatnich czasów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *