Potem rzekł Bóg!

To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą, we wszelkim i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi.Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham, Jafet; a Cham był ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludzkość ziemi. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Po potopie żył Noe trzysta pięćdziesiąt lat. Noe żył więc dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł.  Jeśli inne części historii Noego wydawały się trudne do uwierzenia przed podaniem naukowego wyjaśnienia, nie dziwcie się, że ten fragment rodzi dodatkowe pytania i że udzielenie wiarygodnych odpowiedzi wymaga znajomości wielu dziedzin. Oponenci bez namysłu nazwą tę część historii Noego niewiarygodną: Noe miał 601 lat, gdy arka osiadła na Araracie, i zmarł mając lat 950. Jak mógł żyć tak długo? I jak wszystkie rasy mogły pochodzić od niego i jego rodziny? Skąd się wzięły zróżnicowane języki świata, skoro rodzina posługiwała się jednym? W jaki sposób zwierzęta i ptaki rozpleniły się po całym świecie? Sceptycy podważają również przekonanie, że epoka zlodowaceń i nasz obecny reżim pogodowy są rezultatem trwającego przez rok potopu. Są to trafne pytania – i wszystkie wymagają odpowiedzi naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *